ยินดีต้อนรับ

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

กฎหมายจราจร

                                                        กฎหมายจราจร                                                                                ถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายจราจรแล้ว ทุกคนน่าจะทราบเป็นอย่างดี เพราะพวกเราทุกคนคงต้องใช้รถใช้ถนนเกือบจะทุกวัน หากท่านเป็นคนที่ทำงานหรือเป็นคนที่จะต้องเดินทาง แต่ตรงกันข้าม กฎหมายจราจร หลายข้อเป็นสิ่งที่เราไม่รู้และคิดว่าเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายจราจร เช่น กระผมขอยกข้อหาหรือฐานความผิดตามกฎหมายที่ควรทราบ โดยยึดหลัก พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522(แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538)และการเปรียบเทียบผู้กระทำผิดนั้น ให้เป็นไปตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(กรมตำรวจ)ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 กรกฏาคม 2540 และเพิ่มเติม  ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2540 โดยกระผมขอยกตัวอย่างที่สำคัญในกฎหมายฉบับนี้

                                1.การนำรถที่ไม่มีความมั่นคงแข็งแรงอาจเกิดอันตรายหรือทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยมาใช้ในทางเดินรถ มีอัตราโทษ ปรับไม่เกิน 500 บาท อัตราตามข้อกำหนด ปรับ 200 บาท(แต่ในทางปฏิบัติเราจะใช้มาตรฐานใดวัดว่า รถคันไหนไม่แข็งแรงมั่นคง ตามความเป็นจริงเรายังเห็นรถที่มีสภาพไม่มีความมั่นคงแข็งแรงขับขี่บนท้องถนนอีกจำนวนมาก)

                                2.ขับรถบรรทุกของยื่นเกินความยาวของรถในเวลากลางวัน ไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุกให้เห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร มาตราที่กำหนดความผิดและโทษ ม.15 วรรค1,152 อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท(ความจริงในข้อนี้ ยังมีรถอีกมากที่บรรทุกของที่ยื่นเกินความยาวในเวลากลางวัน แต่ไม่ติดธงสีแดงไว้ที่ปลายสุดของสิ่งที่บรรทุก)

                                3.ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น มาตราที่กำหนดความผิดและโทษ ม.43(2),160 วรรค 3  อัตราโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000-10,000 บาท ทั้งจำทั้งปรับ (ข้อนี้เกิดขึ้นมากในสังคมไทย ทำให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากมาย ทำให้คนบาดเจ็บ ล้มตาย ทรัพย์สินเสียหายมากมาย อีกทั้งบางคนหลีกเลี่ยงการโดนจับ โดยการจ้างบริกรหรือคนขับรถรับจ้าง ขับส่งให้ผ่านด่านก่อน แล้วตนเองจึงขับต่อไป ส่วนใหญ่จะเกิดในกรุงเทพฯ )

                                4.ขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง อัตราโทษ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท อัตราตามข้อกำหนด ปรับ 300 บาท ( ข้อนี้ เราเห็นกันมามากเลยว่า มีคนฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงกันมากโดยเฉพาะวัยรุ่น บางทีให้สัญญาณไฟเหลือง แทนที่จะชะลอรถ กับเร่งส่งให้ฝ่าสัญญาณไฟแดง เพราะกลัวช้าหรือกลัวเสียเวลา ถ้ารอสัญญาณไฟแดง)

                                ความจริง พ.ร.บ.กฏหมายจราจรยังมีอีกมากที่คนขับขี่รถยังไม่ปฏิบัติตาม เช่น การสวมหมวกนิรภัย การไม่เปิดสัญญาณไฟเวลาเลี้ยวรถ ฯลฯ  แต่กระผมขอเขียนแค่ 4 ข้อ ที่สำคัญก่อน ถ้าท่านอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถไปซื้อหนังสือ พ.ร.บ.จราจร มาอ่านได้ หรือ ถ้าเล่นอินเตอร์เน็ตเป็นท่านสามารถค้นหาผ่านทาง Google ได้ ทั้งนี้ กฎหมายหรือพ.ร.บ.จราจรเป็นเรื่องที่สำคัญ ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แต่คนเป็นจำนวนมากยังฝ่าฝืน ฉะนั้น พวกเราควรช่วยกันรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้คนรู้และปฏิบัติตาม เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทั้งควรสร้าง ควรปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนให้กับประชาชนในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเพิ่มความเข้มในทางปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพราะบ้านเมืองเราขณะนี้ ถูกโจมตีอย่างมากในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น